Monthly Archives sausio 2019

SVEIKAS, PUSIAUŽIEMI

Žiemos viduryje, sausio 24 dieną visa Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ Joniškėlio skyriaus bendruomenė šventė Pusiaužiemį. Auklėtoja Lina Kvedarauskienė priminė vaikams senąsias Pusiaužiemio tradicijas ir papročius. Vaikai dainavo daineles apie žiemą, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, deklamavo eilėraštukus. Patys mažiausieji darželio ugdytiniai ir „Debesėlių“ grupės vaikai, padainavo meškučiams  lopšinę, pasūpavo meškučius, kad jie dar miegotų. Visi džiaugėmės, kad jau praėjo pusė žiemos ir saulutė vis aukščiau pakyla, o tamsa jau traukiasi.

Plačiau

Dalyvavome rajoniniame kūrybiniame konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“

Iš daugybės pasakų, kiekvienas turi savo pačią gražiausią, baisiausią, liūdniausią, linksmiausią, kvailiausią, trumpiausią, dainingiausią ar kokią kitą „labiausią“ pasaką. O kuri gi lietuvių liaudies pasaka yra PATI LABIAUSIA iš visų?

Prieš šv. Kalėdas  baigėsi rajoninis kūrybinis konkursas „Skaitau lietuvišką pasaką“. Jame dalyvavo mokiniai iš septynių rajono mokyklų. Šiame konkurse dalyvavo septynios rajono mokyklos, tarp kurių ir Narteikių mokykla-darželio „Linelis“. Mūsų mokyklą atstovavo du 3 klasės mokiniai: Edvinas Rauktys ir Tajus Jakuška. Vaikai skaitė gražiausias lietuviškas pasakas, jas įdomiai atpasakojo, tekstą surinko kompiuteriu, estetiškai apipavidalino.

Konkurso komisija išrinko pačius gražiausius darbelius ir pas...

Plačiau

Atmintis gyva, nes liudija

Sausio 13 dieną nuo 1991 m. mūsų tauta mini kaip Laisvės gynėjų dieną. Šiai dienai mokiniai ruošėsi iš anksto. Popamokinės veiklos metu  klasės langus papuošė pačių pagamintomis neužmirštuolėmis ir tradiciškai uždegė atminimo simbolį – žvakutes. Peržiūrėtas dokumentinis kino filmas „Sekmadienis… Sausio 13-osios rytas“padėjo geriau susivokti,  ką visiems reiškia ši data. Prie pilietinės iniciatyvos prisijungė veiklomis prisijungė ir patys mažiausieji įstaigos ugdytiniai.

Plačiau

Baltajam badui – ne!

Baltas žiemos metas linksmas ne visiems. Sunkiausia – mūsų bičiuliams, gyvenantiems miškuose. Mokiniai tikrai žino, kas yra atjauta, gerumas, pagalba. Todėl visi geranoriškai pritarė paskelbtai akcijai . Į mokyklą mokiniai susirinko nešini krepšiais vaišių žvėreliams. Ilgai prisiminsime smagią popietę praleistą miške. Stebėjome žvėrelių pėdas sniege, vaišes palikome gražiuose induose, kuriuos patys pagaminom iš surastos medžio tošies. Radom ne tik pėdsakų, bet ir šalčio nepabūgusį augantį grybą. Gal dar tas badas ir ne toks baisus.

Plačiau

Dailyraščio konkursas „Auksaspalvis ruduo“

Lapkričio – gruodžio mėnesį įvyko rajoninis dailyraščio konkursas „Auksaspalvis ruduo“. Konkurse dalyvavo mokinių darbeliai iš trylikos ugdymo įstaigų: Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos, Pasvalio raj. Grūžių vaikų globos namų,  Daujėnų pagrindinės mokyklos, Pasvalio specialiosios mokyklos, Pasvalio r. Vaškų gimnazijos, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos,  Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių skyriaus,  Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos, Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos, Pasvalio rajono Narteikių mokyklos – darželio „Linelis“, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos.

Šiame konkurse da...

Plačiau

Laukiam Naujųjų

Senuosius metus išlydėjome spalvingai, linksmai ir trankiai.  Šventinė nuotaika buvo puiki.  Mokykloje svečiavosi Pasvalio k. c. skyriaus vaikų ir jaunimo studijos aktoriai  ir muzikos grupė „Marabu band“. Svečiai mums padovanojo nuotaikingą spektaklį „Ryklio namai“, daug linksmos muzikos. Po to laukė šėlsmas , linksmybės su Kalėdų seneliu.

Plačiau