Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinas sąlygas nuo birželio 17 dienos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinas sąlygas nuo birželio 17 dienos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ff9f50afe611eab9d9cd0c85e0b745