Jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“

Yra sakoma „Gražus daiktas akį traukia“. Galima pratęsti mintį, kad gražus žodis dėmesį prikausto, širdį paglosto. Pasvalio Krašto muziejuje ir šiais metais buvo suorganizuotas jau tradiciniu tapęs, rajoninis jaunųjų literatų konkursas „Kai plunksna prabyla“ . Jame savo jėgas išbandė jaunieji poezijos ir prozos kūrėjai bei skaitovai. Konkurse pasirodė ir mūsų mokyklos pirmokė Aistė Atraškevičiūtė. Ji deklamavo savo senelio Stepono Rimkaus eilėraštį „Angeliukas“. Džiaugiamės Aistės drąsa ir senelio kūrybos sklaida.