Laisvos darbo vietos

Narteikių mokykla-darželis „Linelis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-os) pareigoms užimti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., etatu, ugdomoji kalba – lietuvių.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Reikalavimai pretendentams:

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagoginis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-os) kvalifikacija;

2. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį;

3. Gebėjimas dirbti su ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Mes Jums siūlome:

1. Galimybę kasdien naudoti IKT.

2. Galimybę tobulinti kvalifikaciją.

Privalumai:

Darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas;

Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

Gebėjimas rengti dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;

Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus ugdytiniais.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje,

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas,

3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami iki 2016 m. birželio 10 d., asmeniškai direktorei Daliai Vaišnienei, registruotu laišku arba el. paštu: d.vaisniene@gmail.com su nuoroda Ikimokyklinio ugdymo pedagogo(-ės) vietai užimti.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia mokyklos-darželio „Linelis“ direktorė D. Vaišnienė tel. (8 451) 38 722.