Nuorodos

Pasvalio svetainė www.pasvalys.lt

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas http://www.pasvalys.lt/lt/352vietimas-ir-sportas_/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas_.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html

Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba http://ppt.pasvalys.lt/

Joniškėlio svetainė http://www.joniskelis.lt/

Švietimo ir mokslo ministerija http:/www.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

Internetinis puslapis pedagogams ir tėvamswww.ikimokyklinis.lt

Vaiko raidos centras http://www.raida.lt

Nemokama internetinė biblioteka http://www.nemokamosknygos.lt

Savaitraštis „Dialogas“ http://www.dialogas.com

Logopedo svetainė www.sesioszasys.lt

Švietimo ir mokslo institucijos http://www.aikos.smm.lt

VŠĮ Vaikų linija http://www.vaikulinija.lt

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt

Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt

Mokytojų kompetencijos centras http://www.mkc.lt

 

Šeimoms:

http://www.ikimokyklinis.lt

http://www.geramama.lt

http://www.tindirindi.lt

http://www.seimoms.lt

http://www.augink.lt

http://www.vaikolabui.lt

http://www.vaikogidas.lt