Pagalba vaikui

PASVALIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  • Inga Navickienė – pirmininkė
  • Danutė Smilgienė – pavaduotoja
  • Irena Butkuvienė – narė
  • Audra Dvelienė – narė
  • Lijana Oniūnienė – narė

 

PASVALIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „LINELIS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PASVALIO R. NARTEIKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „LINELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS