„Pasvalio rajono savivaldybė pradeda vykdyti vaikų priežiūros paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“:

Skaityti daugiau …