Darbuotojai

Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė ir kvalifikacinė kategorija Pareigos Telefonas E-paštas
Dalia

Vaišnienė

ŠPI,

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija;

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktorė 845138722 d.vaisniene@gmail.com
Rimanta

Umbrasienė

VVU

ŠU tęstinių studijų institutas,

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Skyriaus vedėja 845138234 rumbrasiene@gmail.com
Vanda

Jonušauskienė

ŠPI,

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija,

III vadybinė kvalifikacinė kategorija, vyr. auklėtoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtoja 845138234 vjonusauskiene@gmail.com
Daiva

Adamkavičienė

ŠU,

muzikos pedagogas;

mokytoja metodininkė

Mokytoja 845138722 daivaetno@gmail.com
Ligita

Bieliauskienė

VPI,

biologija ir žemės ūkio pagrindai ir taikomieji darbai,

vyresnioji mokytoja

Mokytoja 845138722
Regina

Buožienė

 

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla,

vaikų darželio auklėtoja;

auklėtoja

Auklėtoja 845138722 rbuoziene@gmail.com
Irena

Butkuvienė

ŠU, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija Logopedė 845138722 iruliux@gmail.com
Edita

Kapišauskaitė

Panevėžio kolegija,

aukštųjų neuniversitetinių humanitarinių studijų krypties anglų ir vokiečių kalbų pedagogika;

vyresnioji mokytoja

Mokytoja 845138722
Pranė

Krištapaitienė

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla,

auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose;

auklėtoja

Auklėtoja 845138722 kristapaitiene@gmail.com
Lina

Kvedarauskienė

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla,

auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose;

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138234 linakvdrskn@gmail.com
Inga

Navickienė

ŠU,

pradinio ugdymo pedagogika;

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija);

vyresnioji mokytoja, vyresnioji logopedė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja, 845138722 inganavi@yahoo.com
Lijana

Oniūnienė

ŠPI,

pradinio mokymo pedagogika ir metodika;

vyresnioji mokytoja

Mokytoja 845138722 loniune@gmail.com
Neringa

Smalskienė

ŠU,

Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa (kodas 61207S112),

Mokytoja, auklėtoja

Auklėtoja 845138234 nsmalskiene@gmail.com
Danutė

Smilgienė

ŠPI,

ikimokyklinė pedagogika ir psichologija;

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138722 danutesmilgiene@gmail.com
Svajūnas

Stačkūnas

Klaipėdos universitetas,

instrumento pedagogas,

vyresnysis muzikos mokytojas

Meninio ugdymo mokytojas, auklėtojas 845138234 agniuxinga@gmail.com

 

Asta

Stanislovaitienė

VPU,

edukologijos (ikimokyklinio ugdymo pedagogikos šakos) studijų programa (kodas 61207S103),

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138234 astanislovaitiene@gmail.com
Aušra

Strigūnienė

Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla,

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose;

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138234 austrigune@gmail.com
Danguolė

Šaučiūnienė

Panevėžio kolegija,

ikimokyklinio ugdymo pedagogikos neuniversitetinių studijų programa (kodas 65307S104),

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138234 danguole.sauciuniene@gmail.com
Lina

Šimoliūnienė

Panevėžio konservatorija,

auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose,

vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja 845138234 lina.simo@gmail.com
Sandra

Uzelė

ŠU, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija Logopedė 845138234 madera2121@gmail.com
Audronė

Dvelienė

Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesnioji medicinos mokykla,

bendrosios praktikos slaugytoja

Mitybos specialistė 845138234 audradv1@gmail.com