Istorija

1966 m. įkurtas Joniškėlio I. Mičiurino tarybinio ūkio technikumo vaikų lopšelis-darželis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu 1994 m. rugsėjo 20 d. patvirtintas junginys Narteikių darželis-mokykla „Linelis“.

 

joniskelis_senasis   narteikiai-vaikaim

Joniškėlyje vaikų darželis įkurtas apie 1949 metus gyvenamajame name, pritaikius patalpas ikimokyklinės įstaigos veiklai. 1957 metais darželis perkeltas į didesnes patalpas. Šiame pastate 1965 metais atliktas kapitalinis remontas ir pristatytas antras aukštas. Lopšelyje-darželyje buvo įkurtos keturios grupės: viena lopšelinio ir trys darželinio amžiaus vaikams. 1983 metais Joniškėlio miesto vykdomojo komiteto sprendimu lopšeliui-darželiui suteiktas “Ąžuoliuko” vardas. 1988 metais duris atvėrė naujas vaikų lopšelis-darželis.

 

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 61 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų struktūros pakeitimo“ nuo 2004 m. sausio 1 d. prie Pasvalio rajono Narteikių darželio-mokyklos „Linelis“ buvo prijungtas Joniškėlio lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

 

Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. Nr. 768, 23.1.2. punktu, biudžetinės įstaigos oficialus pavadinimas keičiamas iš Narteikių darželio-mokyklos ,,Linelis“ į Narteikių mokyklą-darželį ,,Linelis“ (Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ nuostatai, patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-151).